Blik op de wereld

STEAM - ONDERWIJS

steam

Onze school heeft het Unesco-kwaliteitslabel waarbij 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voorop gesteld worden. We ontwikkelen bij onze kinderen een brede kijk op de dingen, culturen, mensen, ... kortom, we vormen hen tot echte wereldburgers die verder kijken dan hun eigen vertrouwde omgeving.

SDG

 

unesco2

SDG 17: PARTNERSCHAP


Vandaag is de wereld meer dan ooit onderling verbonden. Een betere toegang tot technologie en kennis is een belangrijke manier om ideeën uit te wisselen en innovatie te bevorderen. Het beleid moet erop gericht zijn om ontwikkelingslanden te helpen met hun schuldbeheer en investeringen in die landen aan te moedigen. Dit is van vitaal belang om duurzame groei en ontwikkeling te bereiken.

De doelstellingen mikken op een verbetering van de Noord-Zuid- en Zuid-Zuid-samenwerking door nationale plannen te steunen en zo de doelen te realiseren. De bevordering van internationale handel en hulp voor ontwikkelingslanden om de export op te krikken, moeten leiden tot een open en fair universeel handelssysteem dat op regels gebaseerd is en waar iedereen voordeel uit kan halen.

 

UDL

 

 

unesco

 

 

UNESCO-KWALITEITSLABEL


Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

De vier UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

IN DE KLAS ...

 

blik op de wereld

Actueel


3L op uitstap in Stapstad

Stapstad is een organisatie die interactieve rondleidingen aanbiedt in Brussel voor kinderen en jongeren. We ontdekten het centrum en de geschiedenis van de stad via de stripmuren. We gingen op zoek naar de Zenne en enkele traditionele gerechten.

4L naar het Riolenmuseum

Aan de hand van maquettes, films en voorwerpen leerde 4L de geschiedenis van de Zenne en de staat van het 350 kilometer lange riolennetwerk dat onze hoofdstad rijk is. Ook de ratten kwamen als voornaamste gebruikers van de riolen aan bod, maar gelukkig hebben we er geen gespot toen we ondergronds gingen.