Maximale leerwinst

STEAM - ONDERWIJS

steam

Elke leerling krijgt eerlijke kansen om de eindmeet te halen, maar ook om te kunnen excelleren. We nemen maatregelen en bieden hulpmiddelen, zodat elk kind maximale leerwinst boekt. Eerlijke kansen? Dat betekent een krachtige leeromgeving en een doordachte schoolvisie waardoor elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

SDG

 

unesco2

 

 

SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS


Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of ze hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dit staat in schril contrast met de belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren.

De vierde doelstelling beoogt gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en het levenslang leren voor iedereen te bevorderen. Daarom willen ook wij ervoor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten

UDL

 

 

udl

 

 

UDL-MODEL


Met UDL bieden we alle kinderen de nodige onderwijskansen aan om de eindmeet te bereiken. Dit door het toepassen van redelijke aanpassingen zoals preventieve en compenserende maatregelen, het ter beschikking stellen van allerlei hulpmiddelen, alsook door het bieden van extra uitdagingen op maat van elk kind. Onze zorgvisie bevat daarom permanent een blik die gericht is op de toekomst.

Waarom?

Elke student is uniek en heeft zijn eigen capaciteiten, de studentenpopulatie is dus divers.
Om alle studenten:

  • optimale leer- en ontwikkelingskansen te bieden;
  • onderwijs universeel toegankelijk te maken;
  • tot meer inclusie te komen;
  • flexibel studeren mogelijk te maken;

kiezen we voor Design for All.

IN DE KLAS ...

 

maximale leerwinst

IN DE PRAKTIJK


September

  • Hier volgen binnenkort de verschillende verslagen en het beeldmateriaal van de leerkrachten waarbij ze voorbeelden van het UDL-model in de klas toepassen. Nog even geduld dus...