Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

 • drie leden verkozen door en uit het personeel;
 • twee leden geco√∂pteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • drie leden verkozen door en uit de ouders;
 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Rechtstreeks verkozen leden uit het personeel

 • Joachim Colaes
 • Silke Beerens
 • Katrien Vanderlick

Rechtstreeks verkozen leden uit de ouders

 • Majda Ahkouch (voorzitter)
 • Lieve Peeters (ondervoorzitter)
 • Hasan Rahali

Gecoöpteerde leden

 • Robert Delathouwer

Directie

 • Guray Turkistan