Internationalisering

STRATEGISCHE POSITIONERING

Wat er in de wereld gebeurt heeft een impact op onze leefwereld dichtbij. Internationale ontwikkelingen en initiatieven in de gaten houden en ervan leren is dan ook verstandig. Dankzij Erasmus+ krijgen studenten, docenten, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren reeds de kans om zich in het buitenland verder te ontwikkelen. Maar daarnaast verzorgt Erasmus+ ook allerlei opleidings- en netwerkactiviteiten of partnerschappen met organisaties uit andere landen om samen innovatie te stimuleren of goede praktijken uit te wisselen.

Internationalisering heeft op zich veel dimensies. BS Unesco wil de focus scherpstellen op de volgende drie dimensies:

KA1 UNESCO

erasmus plusGO! BS Unescoschool wil via kwaliteitsvol onderwijs de leerlingen op weg zetten naar een vredevolle, rechtvaardige en duurzame wereld binnen het Unesco-kwaliteitslabel.

Door de uitwerking van het KA1 project ‘UNESCO’ wil de school het pedagogisch project verruimen door contacten te leggen met andere Europese Unescoscholen met een bijhorende observatie. Op deze manier wil de school nieuwe lesmethodes leren kennen en de onderwijzers verder op een professionele manier ontwikkelen, waarna zij de ontwikkelingsopdrachten kunnen verwerken in hun klaspraktijk. Het gezamenlijk doel is om onze leerlingen bewust te maken over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, acties met hen ondernemen en hierover verder reflecteren.

Het KA1 project ‘UNESCO’ vindt plaats tijdens de schooljaren 2017 tot en met 2019 en kan gerealiseerd worden dankzij de steun van de Europese organisatie Erasmus +.

KA2 SLIDESHOW

SlideshowElke leerling is anders en daar is GO! BS Unescoschool zich van bewust van. De verscheidenheid krijgt in de context van onze klaspraktijk een passend antwoord door onze leerwegen flexibeler af te stemmen op de mogelijkheden en specifieke behoeften van onze leerlingen. Voor de verdere realisatie en uitwerking van het zelfregulerend leren neemt GO! BS Unescoschool deel aan het KA2 project ‘SLIDEshow’- showcasing Self-regulated Learning.

Het project creëert een mobiele toepassing voor innovatief leren voor leerkrachten die de integratie beoogt van de meest recente wetenschappelijke inzichten over zelfregulerd leren met daaraangekoppelde praktijkervaringen.

Het KA2 project ‘SLIDEshow’ vindt plaats tijdens de schooljaren 2017 tot en met 2020 en kan gerealiseerd worden dankzij de steun van de Europese organisatie Erasmus + onder leiding van Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met GO!.

KA2 TFiS

 

TFiS

 

Wij maken onder andere gebruik van een FABLab. Een FABLab is een werkplek waar de leerlingen door middel van de nieuwste technologie een gezamenlijk fysiek of digitaal product kunnen realiseren. Momenteel zijn er in het kader van het basisonderwijs onvoldoende onderwijsmethoden. Via het KA229 project ‘TFiS- Transforming FabLabs into STEAMLabs’ creëert onze school als coördinator, samen met GO! BS De Kleine Geuzen en partnerscholen in Kroatië, Spanje en Griekenland, een context dat gericht is op het ontwerpen, bestuderen en realiseren van producten in een FABLab. Door deze STEAM-gerelateerde leeractiviteiten te kaderen in FabLab, krijgt het de naam ‘STEAMLab’.

Het KA229 project ‘Transforming FabLabs into STEAMLabs’ vindt plaats tijdens de schooljaren 2018 tot en met 2020 en kan gerealiseerd worden dankzij de steun van de Europese organisatie Erasmus +.