21ste eeuwse vaardigheden

STEAM - ONDERWIJS

steam

Door kinderen uit te dagen met wereldse problemen leren ze kritisch denken, creatief denken, computational thinking, informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden. Op deze manier bereiden we onze leerlingen maximaal voor op de wereld waarin zij leven en op de jobs van morgen.

SDG

 

unesco2

SDG 8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI


De achtste Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 8) streeft niet enkel en alleen naar de afschaffing van dwangarbeid, de uitbanning van slavernij en mensenhandel. Het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid waaronder het werven en inzetten van kindsoldaten, en het beëindigen van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025 horen daar namelijk ook bij.

De economische productiviteit moet toenemen door middel van diversificatie, technologische vernieuwing en innovatie. Economische groei mag niet langer een van de oorzaken zijn van milieuvervuiling. Daarom dringt SDG 8 erop aan dat de ontwikkelde landen het voorbeeld geven.

 

CRADLE

 

 

 

cradle

 

 

ONDERZOEK


CRADLE is een Erasmus+-project dat als doel heeft een nieuwe onderwijsmethode te
ontwikkelen voor basisscholen en het potentieel daarvan wenst te verkennen.

Door vier innovatieve outputs zal de CRADLE-onderwijsmethode een vakoverschrijdende activiteit-gestuurde, leerlinggerichte, oriënterende les- en leermethode gebruiken, waarbij gefocust wordt op het simultaan ontwikkelen van een vreemde taal en ondernemerschapscompetenties bij jonge leerlingen (8-12 jaar).

De toepassing van de CRADLE-methodologie stelt de interesse, leergierigheid en zin voor initiatief van de leerlingen centraal binnen het leerproces. De klemtoon ligt op het bewust ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties, die de basis vormen voor levensvaardigheden: probleemoplossend vermogen, persoonlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, leergierigheid, communicatie en samenwerking, die allen leiden tot zelfredzaamheid en waardenvorming.

IN DE KLAS ...

21ste eeuwse vaardigheden

IN DE PRAKTIJK


September

  • 5AL leert ondernemen! 
    Om de mediatheek van meer boeken te voorzien, brainstormde 5AL over mogelijke ideeën om hier een oplossing voor te vinden. Volgende ideeën werden geselecteerd: 
    • een boekenbrievenbus 
    • bibliotheken contacteren
    • geld inzamelen door iets te verkopen om boeken aan te kopen 

Nu gaat elke groep aan de slag om de ideeën uit te werken en de communicatie naar ouders, leerlingen, leerkrachten te verzorgen. 

Oktober

  • Vanaf januari  2019 start ons nieuw Europees  KA2 Project: Transforming FABLABS into STEAMLABS waarbij onze school projectcoördinator is. Hiervoor hebben we een speciale website aangemaakt waarbij u ook al als ouder het verloop van het project kan volgen. Dit is de link naar deze website