MAXIMALE LEERWINST

Maximale leerwinst, totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Een toekomst bieden aan een culturele mix van leerlingen en cursisten dankzij kwaliteitsvol modern onderwijs.

maximale leerwinst

FLEXIBELE LEERWEGEN

Elke leerling leert anders, denkt anders, heeft andere talenten, reageert anders, heeft andere interesses. Door samen werk te maken van didactische aanpak, klas- en schoolorganisatie en interactie met leerlingen gaan we de uitdaging aan om flexibele leerwegen te realiseren.flexibele leerwegen

ACTUEEL EN INNOVEREND

Computational thinking leert kinderen en jongeren, in de basis, problemen oplossen zoals computersystemen dat doen. Omdat dit een essentiële vaardigheid is voor burgers van de 21e eeuw, wil het GO! hier een voortrekkersrol in spelen. actueel en innoverend

21e EEUWSE VAARDIGHEDEN

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.
21ste eeuwse vaardigheden

 

BLIK OP DE WERELD

Onderwijs en wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We maken tijd vrij om te luisteren, te kijken, te lezen en te schrijven. Tijd die aansluit bij de oproep van ministers en experten om burgerschapsvorming een stevige plaats te geven in het onderwijs.

blik op de wereld